Code 8 ล่าคน โคตรพลัง

Code 8 ล่าคน โคตรพลัง.เมื่อโลกเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงขั้นสุด ทำให้มนุษย์กว่า 4% ของโลกเกิดมาพร้อมความสามารถพิเศษ ซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป .แต่ด้วยความที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าขั้นหนัก ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องอยู่ภายใต้แก๊งอาชญากร และอิทธิพลมืด ตัวเอกของเรื่องก็คือหนึ่งในผู้มีพลังพิเศษ ที่ต้องดิ้นรนต่อสู้และหาเงินมาเพื่อรักษาแม่ที่กำลังป่วย.แต่การดิ้นรนหาเงินนั้น กลับทำให้เขาต้องเข้าไปพัวพันเข้ากับกลุ่ม อาชญากรที่น่ากลัวที่สุดกลุ่มหนึ่ง จนเป็นจุดเริ่มต้นของการ ไล่ล่า!