อะตอม ปริยะ

อะตอม ปริยะ ปิยะพันธ์โอภาส นอกจากหน้าตาน่ารักแล้วยังพกพาความสามารถด้านการร้องเพลงมาด้วย อะตอมเริ่มเป็นที่รู้จักมาจากการคัฟเวอร์เพลงในโลกออนไลน์

FB : Atom Pariya Piyapanopas