หมวย

หมวยแบบหนูพี่ชอบไหมคะ แหมๆ ถ้าหมวยขนาดนี้นะขอรักไปจนตายเลย ยุงไม่ให้ไต่ ไลไม่ให้ตอม พี่จะตอมคนเดียวพอ